Polecane transmisje

MIRAGETO_HER

MIRAGETO_HER MIRAGETO_HER MIRAGETO_HER MIRAGETO_HER MIRAGETO_HER MIRAGETO_HER
  • Płeć
  • Kobieta
W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie ochrony wizerunku, oraz Kodeksie Cywilnym w zakresie ochrony dóbr osobistych, przeczytamy:

Art. 81

1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.art. 24 K.C

§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.

Podsumowując, fotografowanie i filmowanie osób wymaga przede wszystkim ich wyraźnej i świadomej zgody, gdyż w innymi przypadku możemy narazić się na poważne konsekwencje karne ........
Otrzymane napiwki (5 ostatnich)
Wyślij napiwek
  żetonów  
2017-05-12 22:38:07
*_*
2017-05-06 00:04:23
pozdrqwiam?)
2017-05-03 23:17:28
*_*

Witryna ma ograniczoną funkcjonalność

Ustawienia przeglądarki lub jedno z rozszerzeń przeglądarki uniemożliwia naszej witrynie zainstalowanie pliku cookie.

Ten błąd może być spowodowany przez:

  • Twoje ustawienia przeglądarki. Przejdź do ustawień przeglądarki i zezwól na pliki cookie.
  • Zewnętrzne rozszerzenie o nazwie AdBlock . Aby zapewnić poprawne działanie naszej strony internetowej, dodaj ją do białej listy w ustawieniach AdBlock.